Nieuwe plantenkas op het landgoed

Nieuwsbericht geplaatst op 12 maart 2021.

Restauratie van historische plantenkas via een forse donatie

Al jaren was het de wens van Pieter Battjes om de vervallen kas van landgoed Bosch en Vaart in oude luister te herstellen.  In  2020 overleed zijn vriendin Netty Kroon op 80 jarige leeftijd. Bij testament liet zij haar vermogen na aan stichting Landgoed Bosch en Vaart. Uit de gelden kon de herbouw van de kas worden gefinancierd. Door corona perikelen heeft de bouw maanden geduurd. De kas sluit aan op het stookhok en de orangerie. Beiden Rijksmonumenten. 

Het is de bedoeling de kas tijdens de Open Monumenten Dagen in september 2021 officieel te openen.

De kas biedt ruimte om de vele tropische planten van het landgoed in de winter te kunnen opslaan. In de zomer zal de kas gebruikt worden voor buitenactiviteiten. Voor 2021 staat een natuur-kindermiddag en een aantal muziekuitvoeringen gepland.

Als geen ander historisch bouwwerk hebben plantenkassen te lijden onder de inwerking van vocht en temperatuurverschillen. Het bouwen van kassen heeft in ons land een traditie van driehonderd jaar. Na het ontstaan van broeibakken en oranjerieën verschijnen de kassen.  De eerste kassen werden gebouwd aan het einde van de zeventiende eeuw in de medische botanische tuinen van Amsterdam en Leiden. Er werden tropische planten in ondergebracht die meekwamen met de VOC. Korte tijd later verschenen er ook kassen op buitenplaatsen . Rond 1900 werd de eerste kas op landgoed Bosch en vaart aangelegd.

Nu alvast eenvoorproefje van de kas in aanbouw.

    

    De nieuwe kas in aanbouw.

 

Door de leverancier van de kas is onderstaande video gemaakt.