De Stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart streeft ernaar het landgoed met al zijn waarden duurzaam in stand te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. De stichting is dan ook aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 


Het vermogen van de stichting wordt voornamelijk verkregen uit eigen middelen en met behulp van giften en legaten. Gedane donaties kunnen onder voorwaarden afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Ook een bijdrage leveren aan Bosch en Vaart?

Donatie:

ST.P&G BATTJES INSTH. LANDGOED
NL 29 RABO 0138 6811 12


Ook kunt u het boek bestellen door een e-mail te sturen aan de stichting.

Vrijwilliger:
Voor Greet en Pieter Battjes blijft het hard werken om, zonder subsidie, het landgoed in stand te houden. Gelukkig worden zij bijgestaan door vrijwilligers. 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Zo moeten regelmatig de nestkastjes worden schoongemaakt. Deze zijn door de schooljeugd van Vries, onder begeleiding van IVN opgehangen.

Zo heeft het landgoed, naast een recreatieve functie, ook een educatieve functie gekregen voor de bewoners van Vries en omgeving.

Interesse in vrijwilligerswerk, of wil je meer te weten komen over de werkzaamheden op Bosch en Vaart? Mail ons gerust op info@landgoedboschenvaart.nl .